top of page
enriched artemia.jpg

ALGAMAC serisi Artemia ve Rotifer Zenginleştiricileri

Algamac Zenginleştiriciler: Metin

Algamac Protein Plus

algamacproteinplus.jpg
Algamac Zenginleştiriciler: Görüntü
algamac+protein+plus.jpg

Algamac Protein Plus

Devrim niteliğinde bir alg yedeği artık tam veya kısmi kullanım için mevcuttur. %75'ten fazlası heterotrofik ve fototrofik türlerden oluşan, vitaminler, çekiciler ve pigmentasyon içeren yeni AlgaMac Protein Plus, Aquafauna Bio-Marine'in yüksek kaliteli diyetlerinin "AlgaMac" serisine en son eklenen ürünüdür.

  • Hazırlama ve uygulama kolaydır.

  • Tüm hücreler 10 mikronun altındadır ve sindirilebilirliği artırmak için bazı hücreler bilinçli olarak kırılmış olarak sunulur.

  • Balık, karides, kabuklu deniz ürünleri kültürü ve rotifer kültürü için mükemmeldir, yeni AlgaMac Protein Plus.

  • Canlı alg yedeği ve balık, karides ve midye için takviye.

  • Yüksek DHA, fosfolipitler ve karbonhidratlar sağlayarak kabuklu deniz ürünleri ve balık kültürlerinde larval büyüme ve gelişme için tek başına veya canlı alg takviyesi olarak kullanılmak üzere mükemmel bir alg temel diyeti.

  • Midye spatlarının kışlama dönemi için mükemmel bir yedek alg diyeti ve üreme stoku kondisyonlaması için mükemmeldir.

  • Rotifer kültürü diyeti için mükemmeldir.

  • Canlı alg üretim maliyetinin bir kesiridir.

AlgamacProtein Plus, Rotifer besleme ve büyütmede kullanılan alg bazlı değerli bir yemdir.

Kullanım için, Algamac Protein Plus, tatlı su ile mikserde 2 dakika kadar karıştırılır. Rotiferlere verilmeden önce 50 mikronluk süzgeçten geçirilmelidir. Normal sıcaklıkta olması için mikserde karıştırlmadan bir süre önce soğuk depodan çıkarılmalı ve doğal ortam sıcaklığına ulaşmış olmalıdır. Kullanılan tatlı suyun ortam sıcaklığında veya 30 derece dolayında olması uygundur.


Her yarım milyon rotifer için günde 0,5 gr. Algamac Protein Plus kullanılabilir. Bu miktar tüketildiği zaman tekrar aynı oranda yemleme yapılabilir. Yalnız bu miktar konusunda su sıcaklığı ve oksijen miktarı etkili olabilir. Bu nedenle yemleme dikkatle izlenmeli ve tüketime göre Algamac Protein Plus verilmelidir.


Günlük olarak verilecek miktarın 4-6 defada verilmesi uygun olabilir. Zira günlük tüketimini hepsi bir kerede verilirse bir kısım Algamac Protein Plus'ın zemine çökmesi söz konusu olabilir ve bu üretimi etkileyecektir. Verilen miktar su sıcaklığı ve yoğunluğa göre bir miktar az veya çok olabilir.


Başarı için ilk günlerde dikkatli olunmalıdır. Eğer o güne kadar farklı bir yem kullanılıyor ise belirli oranda azaltılarak iki tür ile besleme de uygulanabilir. Unutmayalım ki her üretimde olduğu gibi yetiştirmenin dikkatle takip edilmesi önemlidir ve belirli bir yöntem oturtulduktan sonra üretim çok başarılı bir şekilde devam edecektir. Protein Plus alg bazlı bir yem olduğu için üretilen rotiferler levrek veya çipura larvalarının beslenmesi açısından çok önemli olan HUFA ve PUFA bakımından zengin olduğundan larvaların ilk dönem beslenmelerinde başarılı bir yemlemeyi mümkün kılacaktır.


Canlı olarak üretilmiş alg verme olanağı mevcut ise Protein Plus ile beslenmiş rotiferlerin yem olarak verilmesi aşamasında verilecek rotiferin yaklaşık %75'i Algamac 3050 ile zenginleştirilmeye tabi tutulur. %25'i zenginleştirme uygulanmadan çipura larvası tankına verilir ve zenginleştirme yapılamadan verilen rotiferlere yetecek kadar canlı alg aynı anda tanka verilir ise daha sağlıklı çipura yavrusu elde edildiği bazı başarılı yetiştiriciler tarafından dile getirilmiştir.

Ambalaj :  10 kg kova

Protein : % 42,9

Ham Yağ : % 21

Karbonhisratlar : % 17,5

Kül : % 12,4

Nem : % 6

Algamac Zenginleştiriciler: Ürünler

Algamac 3050

algamac3050.jpg
Algamac Zenginleştiriciler: Görüntü
algamac3050 (1).jpg

Algamac 3050

Algamac 3050, pul formda hazırlanmış bir artemia ve rotifer zenginleştiricisidir.


Artemia yoğunluğu litrede 100.000 – 300.000 adet arası olabilir.

Litrede 100.000 adet artemia larvası için 0,2 gr. Algamac 3050 hesap edilir.

Algamac3050, artemialara verilmek üzere şu şekilde hazırlanır.

Bu amaçla bir mikserden yararlanılır.

- Mikserde tatlı su veya tuzlu su kullanabilirsiniz. Tatlı su kullanmak daha uygundur.


- Mikserde karıştırma sırasında 1 litrede en fazla 30 gr. ALGAMAC olacak şekilde yaklaşık1-2 dakika karıştırma yapılır.


- Mikserde karıştırma süresi 2 dakika dolayında yeterli olacaktır.


- Örneğin 100gr. artemia kullanılmış ve açılım gücü %90 ise, 1 gr GSLA (Great Salt Lake USAorijinli) artemia yumurtasında 270.000 adet yumurta var ise, %90 çatlama gücü ile bir gramdan 270.000 adet x 0,90 = 240.000 adet (yaklaşık) larva elde edilecektir. 100 gr. yumurta kullanıldı ise 24 milyon larvamız olacaktır.Litrede 100.000 larva koyabildiğimize göre bu miktar artemia en az 240 litre deniz suyu içerisinde zenginleştirmeye alınacaktır. Verilecek ALGAMAC 3050 miktarı ise 100.000 larva için 0,2 gr. hesabı ile (24.000.000/100.000)x0,2=48 gr. olacaktır. Mikserde kullanılacak su miktarı ise 1 litre suda en fazla 30 gr. karıştırılabileceğine göre su miktarı en az 1,6 litre olmalıdır.


-Karıştırma sonucu üstte oluşan köpüğü temizledikten sonra yemlemede kullanınız. Bu amaçla 80 mikron gözlü bir süzgeçten geçirdikten sonra kullanmak uygun olur.Mikserde karıştırma sonucu partiküller 6-8 mikron civarında su içerisinde dağılmış olacaktır.


-Tank çok iyi havalandırılmalı ve oksijen düzeyinin 8 saat sürecek zenginleştirme süresince 4 ppm'in üzerinde olmasına dikkat edilmelidir.


-Zenginleştirme süresi 8 saat olmalıdır. Bu süre sonunda artemia larvalarını hasat ediniz ve yemlemede kullanınız.


-Eğer artemia larvalarında daha yüksek düzeyde DHA arzu ediyorsanız yine 100.000 larva için 0,2 gr. ALGAMAC 3050 hesabı ile tekrar yemleyiniz ve 8 saat süre ikinci bir zenginleştirmeden sonra balık larvalarını yemlemede kullanınız.


ÖNEMLİ NOT: Fiyat araştırması yaparken Algamac 3050'nin kuru olduğunu ve su içermediğini, piyasadaki diğer bazı ürünlerin %25 su içerdiğini dikkate alınız.


ALGAMAC3050'nin Rotifer Zenginleştirilmesinde Kullanımı


Algamac3050 temel olarak Artemia zenginleştirme amaçlı olarak daha çok kullanılıyor ise de rotifer zenginleştirmede de başarı ile uygulanır. Rotifer,zenginleştirme tankına litrede en fazla 500.000 adet olacak şekilde temiz vefiltre edilmiş deniz suyuna stoklanır.


Zenginleştirme süresi 8 saattir.


Rotifer zenginleştirme için Algamac 3050'nin hazırlanması

Bir seferde en çok 30 gr. kuru Algamac 3050, 1 litre su içerisine alınır. Bu işlem bir mikser içerisinde yapılır. Kullanılacak su temiz tatlı su veya tuzlu su olabilir. Su sıcaklığı 30ºC civarında olmalıdır. Yalnız tatlı suyun tercih edilmesi daha uygundur. Elbette ki o gün için ihtiyaç duyulan miktar kadar ALGAMAC 3050 yeteri kadar su ile mikserde karıştırılır. Sadece bir seferde yapılacak miktarın 1 litre suda 30 gr.'ı aşmaması gerekir. Eğer mikserin kapasitesi yüksek ise 1 litre suya konulacak ALGAMAC 3050 miktarı 30 gramı aşmayacaktır. Eğer o gün örneğin 50 gr. gerekiyor ise bunu 2 litre suda yapabilirsiniz.

Karıştırmadan sonra yüzeyde oluşan köpüğü mutlaka alınız veya gideriniz. Bu durumda karışım kullanıma hazırdır. Hazırlanan bu karışımda partiküller 10 mikrondan daha küçüktür (6-8 mikron) ve rotiferlerin beslenmesi için uygun ölçülerdedir.


Hasat edilen rotiferleri temiz deniz suyu ile doldurulmuş bir zenginleştirme tankına alınız. Bu alımda litrede rotifer sayısı 500.000 adedi aşmamalıdır. Yapacağınız hesaplama sonucu 1.000.000 rotifere 300 mg ALGAMAC 3050 verilecek şekilde yemleme yapınız. yoğun bir havalandırma uygulanır ve oksijen düzeyinin 8 saat sürecek zenginleştirme süresince 4.00 ppm'den aşağı olmamasına dikkat edilmelidir.


ÖNEMLİ NOT: Rotifer yemlemede daha önce uygulanan yemlemenin %35 oranında zenginleştirme süresince de devam ettirilmesi gerekir. Özetle zenginleştirme sırasında rotiferlere daha önce Algamac Protein Plus, alg veya maya ile uygulanan yemlemenin %35 oranında aynen devam etmesi uygun olacaktır. Bu işlem rotiferlerin dengeli bir şekilde karbonhidrat ve protein almalarını sağlar.Böylece, zengin bir yağ içeriği olan zenginleştirme nedeniyle,zenginleştirmenin 5-6. saatlerinde meydana gelebilecek sindirim sorunları önlenmiş olur. Özetle normal yemlemenin 1-3 oranında devam etmesi, rotiferlerin verilen zenginleştiriciyi normal şekilde almalarını sağlamada önemli rol oynar.Bu konu ihmal edillmemelidir.


Eğer daha fazla DHA değeri isteniyor ise 1.000.000 rotifer için 300 mg. ALGAMAC 3050 ile 8 saat süre ile ikinci bir zenginleştirme uygulandıktan sonra rotiferler balık larvalarının yemlenmesinde kullanılır.

Ambalaj : 2,5 kg 

Protein : %17,6

Yağ : %56,2

Karbonhidratlar : %15,9

Nem : %2,1

Algamac Zenginleştiriciler: Ürünler

Algamac Enrich

algamacenrich.jpg
Algamac Zenginleştiriciler: Görüntü
enrich.jpg

Algamac Enrich

AlgaMac-Enrich, DHA'yı %8-10 aralığında ve toplam lipidleri %30-33 (eski AlgaMac 2000 profillerine benzer) aralığında bir denge formülasyonudur. Ürün, tam hücreli Schizochytrium (DHA/lipit ve DHA için), yağsızlaştırılmış Haematococcus pluvialis unu (protein/karbonhidrat için) ve ek protein için etkisiz maya içerir. Kullanılan tüm bileşenler GDO içermemektedir.

AlgaMac-Enrich, ton balığı ve diğer zorlu pelajik deniz larvaları için geliştirilmiştir. Hazırlama ve uygulaması kolaydır. Diğer AlgaMac zenginleştirme diyetleri gibi suyla karıştırın ve hazırlama ve kondisyonlama diyetlerine malzeme olarak ekleyin.

Üretiminizi yeni AlgaMac-Enrich ile zenginleştirin.

Her kilogram başına yirmi (20) gram AstaRose™ Astaksantin içerir.

Talimatlar doğrultusunda hazırlandığında suyu kirletmez ve minimal köpürme yapar.

Rotiferler ve artemia nauplii tarafından DHA'nın mükemmel bir şekilde alınmasıyla kolayca tüketilir.

Yerel olarak üretilen olgunlaşma diyetlerine takviye olarak uygundur.

Not: Bazı alg türleri ve deniz fitoplanktonları bitkilerde olduğu gibi klorofil içerir ve hayvansal proteinlerde olduğu gibi neredeyse tüm esansiyel amino asitlere sahiptir.

BESLEME PROTOKOLLERİ

AlgaMac-Enrich gereksinimleri türe göre değişebilir. Ancak, zenginleştirme olarak kullanırken aşağıdaki gibi uygulayın (minimum önerilen seviyeler):

Rotifer: Başlangıçta, her bir zenginleştirme dönemi için günde iki kez, milyon rotifer başına 0,5 gram (8-12 saat).

Artemia: 100.000 nauplii başına litre başına 0,2 gram, 12 saatlik zenginleştirme dönemi için uygulayın.

Zenginleştirmeyi birkaç dakika boyunca deniz suyu ile karıştırarak (elektrikli karıştırıcıda) hazırlayın, sıvı karışımı 50 mikronluk bir elekten geçirerek zenginleştirme tankına süzün.

Yüksek yağlı zenginleştirmeye bağlı disfonksiyonel metabolizmanın tipik belirtisi, zenginleştirme başladıktan 5-6 saat sonra rotiferlerin halsiz aktivitesidir. Bu durum aynı zamanda düşük zenginleştirme tankı sıcaklıkları tarafından da tetiklenebilir. AlgaMac Enrich, "yüksek yağ" alım sorunlarını azaltmak için ek protein ve karbonhidratlarla formüle edilmiştir.

Algamac Zenginleştiriciler: Ürünler

Algamac Red Algamac

redalgamac.jpg
Algamac Zenginleştiriciler: Görüntü
Algamac Zenginleştiriciler: Ürünler
red+algamac.jpg

Algamac Red Algamac

Artemia veRotifer zenginleştirici olan Red Algamac güçlü ve ideal bir üründür.


Formül olarak mükemmmel olduğu gibi çok ekonomiktir . Çünkü bir çok zenginleştirici gibi sıvı değil kurudur. Sadece %5 nem içerir. Paranızı zenginleştirici için ödersiniz. Suya para ödemezsiniz.


Sıvızenginleştiricilere oranla %50-65 ekonomi sağlar ve zenginleştirici giderinizen az yarıya iner.


Kırmızı renkli toz halindedir.  

%90  Schizochytrium alg  içerir. Dengeli vitamin ve mineral takviyelidir.


KULLANIM KILAVUZU

Artemia Zenginleştirme


ARTEMİA  larvalarını 400- 500 bin adet/litre stoklayınız

1 milyar larvaya 1,4 kg (1 milyon larvaya 1,4  gr)Algamac red kullanılacaktır.

Zenginleştirme iki aşamada yapılır  ve 24 saat sürmelidir

    Örnek: 100 gr %85 hp 240.000 npg artemia kullandınız.

    24milyon artemia larvası elde edilecektir. Bir milyona 1,4 gr olduğuna göre

    24*1,4= 33,6 gr Red  algamac kullanılacak olup başlangıçta ve 12 saat sonra verilmek üzere 2 seferde verilecektir.

    Zenginleştirme 25-30 C su sıcaklığında ,güçlü bir havalandırma ve 4 ppm oksijen ortamında olmalıdır

    Bu miktarın yarısı takriben 17 gram 1 litre tatlı su veya tercihan deniz suyunda blender de 1-2 dakika karıştırılır. Flake halindeki ürün parçalanır ve 6-8 boyutlu olarak karıştırlmış olur. Ve plankton bezinde süzüldükten sonra larvalara verilir. .Bir litre suda 1 seferde 30-35 grred algamac mikserde karıştırılabilir

    Aynı işlem 12 saat sonra tekrarlanır ve kalan miktar verilir.

   

    Bu işlemde 1 milyar larva için yapılan gider sıvı  zenginleştiricilere oranla %50- 60 daha ucuza gelir. Lütfen kullandığınız zenginleştiricilere göre karşılaştırınız. Kullandığınız sıvı zenginleştirici ile Yılda 100 bindolar  harcıyorsanız red algamac red kullanımı ile bu gideriniz 35-45 bin dolara inecektir..

   

Rotifer Zenginleştirme


1 milyar rotifer için, her bir seferde 45 gram olmak üzere iki seferde toplam 90 gram red algamac verilir.  İlk yemlemeden 4 saat sonra ikinci yemleme yapılır toplam zenginleştirme süresi 8 saat olacaktır. Zenginleştirme sırasında rotiferlere yapılan normal yemleme %35 oranında devam edilir.

bottom of page