top of page
artemia01.jpg

GSLA (Great Salt Lake)

Artemia Yumurtası

Artemia Yumurtası: Metin
Artemia Yumurtası: Video
SEP-Art-Tech_1200x900.jpg

Sep-Art teknolojisi

SEP-Art, Artemia kistlerine manyetik bir kaplama sağlayan ve hasat sırasında kabuklardan tamamen ayrılmasına olanak tanıyan patentli bir teknolojidir. SEP-Art, pasif mıknatıslar kullanarak %100 canlı Naupli süspansiyonu sağlar, geleneksel ayrıştırma yöntemlerine göre Artemia çıkarma verimini artırır ve zenginleştirme kinetiğini iyileştirir.

Artemia Yumurtası: Görüntü
Higher-Yield-Nauplii_1200x900.jpg

Sep-Art teknolojisi

SEP-Art'ın tam ayrıştırma teknolojisi %100 nauplii sağlar.
Maksimum verimden yüksek değer sağlar.
Zararlı kimyasallara ihtiyacı ortadan kaldırarak manyetik ayrıştırma kullanarak yüksek kaliteli canlı Artemia üretir.
Artemia'nın zenginleştirme kinetiğini iyileştirir.

Artemia Yumurtası: Görüntü
SEP-Art-graphs_1200x900.jpg

Sep-Art teknolojisi

Hayatta Kalma Oranını En üst Düzeye Çıkarır

SEP-Art teknolojisinin Artemia yumurtalarına uyguladığı manyetik kaplama, mıknatıslı araçlar kullanarak kabukları çıkarmak için güvenli ve düşük etkili bir yöntem sağlar - böylece temiz, %100 nauplii elde edilir.

SEP-Art'ın manyetik ayrıştırmasıyla nauplii hayatta kalma oranını (survival raye) artırarak zenginleştirmeyi iyileştirir.

Artemia Yumurtası: Görüntü
Artemia-Nauplii-alt_1200x900.jpg

Sep-Art teknolojisi

Artemia Naupliileri için Daha Yüksek Kalite ve Canlılık

Artemia Guard, erken üretim aşamalarında patojen transferini baskılar.

Balık ve karides beslemesi için aktif Artemia naupliileri üretir.

İstenildiğinde Artemia naupliilerinin en iyi şekilde zenginleştirilmesine olanak tanır.

Artemia Yumurtası: Görüntü
Sustainability-Reliability_featured.jpg

Sep-Art teknolojisi

Tedarikin Güvenilirliği

Artemia kaynaklarımızın sürdürülebilirliğine, özel koruma ve sorumlu hasat yönetimi sayesinde bağlıyız.

20 yıl öncesinde, Utah Eyaleti Artemia endüstrisiyle işbirliği yaparak Artemia popülasyonunu ve kist üretimini optimize etmeyi amaçlayan bilimsel temelli bir yönetim sistemi uyguladı ve bu da Büyük Tuz Gölü'nden kaliteli Artemia'nın istikrarlı ve sürdürülebilir bir tedarikini sağladı.

Artemia Yumurtası: Görüntü
artemia01.jpg

ARTEMIA Yumurtası hakkında genel bilgiler

Artemia sp. tuzlu göllerde yetişen bir canlıdır. Bu canlının özel bir durumu nedeniyle balık yetiştiriciliğinde çok önemli bir yeri vardır. Öyle ki göllerden toplanan artemia yumurtaları uzun yıllar saklanabilir ve istenildiğinde yumurtalar tuzlu suya konularak bu yumurtalardan larva elde edilir. Bu larvalar da diğer balık larvalarına yem olarak verilerek balık larvalarının ilk günlerdeki beslenmesinde başarılı çalışmalar yapılır.


Ülkemizdeki çipura ve levrek yetiştiriciliğinde larval besleme döneminde de bu canlı yumurtalarından çıkarılan larvalar ilk yem olarak kullanılır. Balık larvası yetiştiriciliğinin başlangıcında algler ve rotifer ile birlikte temel gıda durumundadır


Dünya'da verimlilik bakımından en önemli olan göl USA'da Utah'da bulunan Great Salt Lake (GSL) olarak bilinen büyük tuz gölüdür. Büyük tuz gölü 135 km uzunluk 50 km genişlikte ve yaklaşık 5.500 km kare büyüklüğünde olan bir göldür. Bu gölden yılda 2.5 milyon ton dolayında tuz elde edilir. Bunun yanında yılda 2 bin ton dolayında artemia yumurtası üretilir ki bu ürün su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahiptir.


Yumurta kalitesinde en önemli konu çatlama oranı olup 100 adet yumurtadaki çatlayan yumurta ve elde edilen larva miktarını belirtir. Genel olarak SaltLake orijinli yumurtalarda bir gramda 270.000 – 280.000 dolayında yumurta bulunur.

%hp        npg

90%        255.000

85%        245.000

80%        235.000

75%        220.000

70%        210.000

65%        190.000

60%        170.000


Burada hp (haching percentage) kelimelerinin baş harfleri olarak çatlama oranını belirtmektedir. npg ise (nauplius per gram) kelimelerinin baş harflerinden alınarak bir gramda bulunan canlı larva anlamını taşımaktadır. cpg (cyst per gram)  ise 1 gramdaki yumurta sayısını belirtir.

Örneğin %85-90 hp (çatlama oranı) olan bir artemiada yaklaşık 270.000 (cpg) adet yumurta bulunur ve bu yumurtalardan elde edilecek larva sayısı yaklaşık olarak 250.000-260.000 (npg) adet olarak beklenecektir.


Artemia yumurtaları göllerden toplandıktan ve bir çok işlemden geçirildikten sonra kullanıma hazır şekilde soğuk hava depolarına konulurlar.Paketlenmiş artemialar en uygun olarak +4 derece olan soğuk hava depolarında stoklanır. Bu şekilde yumurtaların canlılıkları çok daha iyi şekilde uzun süre korunmuş olur. Artemialar genel olarak piyasada 1 pound artemia olarak pazarlanan teneke kutularda pazarlanır. Bu kutular her ne kadar 1 pound (453gr.) olarak belirtilir ise de genel olarak net 425 gr. artemia yumurtaları içerirler. Fazla miktarda yumurta kullananların bu küçük ambalajları kullanmaları genellikle uygun olmaz. Üretim firmalarına göre 5-10 kg. ve daha fazla miktarlarda artemia içeren paketlenmiş olarak da piyasaya sunulabilirler.Rotifer Su Ürünleri'nin pazarladığı kovalar net 8 kg artemia içermektedir.


Miktar

425 gr. (konserve), 8 kg. (kova)


Ürün İçeriği : Artemia Yumurtası

Protein : %50

Yağ : % 19

Selüloz : % 1,7

Kül : % 6,1

Nem : %  8


Artemia sp.tuzlu göllerde yetişen bir canlıdır. Bu canlının özel bir durumu nedeniyle balık yetiştiriciliğinde çok önemli bir yeri vardır. Öyle ki göllerden toplanan artemia yumurtaları uzun yıllar saklanabilir ve istenildiğinde yumurtalar tuzlu suya konularak bu yumurtalardan larva elde edilir. Bu larvalar da diğer balık larvalarına yem olarak verilerek balık larvalarının ilk günlerdeki beslenmesinde başarılı çalışmalar yapılır.


Ülkemizdeki çipura ve levrek yetiştiriciliğinde larval besleme döneminde de bu canlı yumurtalarından çıkarılan larvalar ilk yem olarak kullanılır. Balık larvası yetiştiriciliğinin başlangıcında algler ve rotifer ile birlikte temel gıda durumundadır.


Artemia türlerinin 100 milyon yıldan beri dünya üzerinde var oldukları kabul edilmektedir. Bu bakımdan dinazor dönemlerinden kalan ender canlılardan biri olarak kabul edilir. Yumurtalar kuru ortamda uzun yıllar hayatiyetini koruyabilir. Yumurtaların canlı kalma süresinin 1000 yıl olabileceği düşünülmektedir. Yumurtaların 50 yıl canlı kaldığı deneme ile kanıtlanmıştır. Bu özelliği nedeni ile uzun süre saklanabilen yumurtalardan istenildiğinde canlı larvalar elde edilerek yem olarak kullanılabilmesi balık yavruları beslemesinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.


Artemia kerevitlerin bulunduğu familyaya dahildir. Üç adet gözleri ile ilgi çeken bir canlıdır. Bu gözlerden iki tanesi normal göz, üçüncüsü ise naupli göz olarak tanımlanabilir. Genç yavrular sadece naupli göze sahiptirler ve tek gözlüdürler. Diğer iki göz oluşunca bu göz kaybolur.

Artemia tüm dünyaya yayılmış bulunmaktadır. Tuzlu göller yanında tatlı sulardan çok tuzlu göllere kadar yaşama gücüne sahiptir.Yalnız diğer canlılar tarafından yem olarak sevilerek tüketildiğinden içerisinde balık bulunan göllerde fazla bir üreme potansiyeli gösteremezler.

Bunun yanında çok tuzlu olan bir çok gölde yoğun şekilde üredikleri izlenir.Ülkemizde de ticari olarak ROTİFER SU ÜRÜNLERİ Tic.Ltd .Şti. tarafından yumurtaları pazarlanan ve ABD'de Saltlake de bulunan tür Artemia franciscana bu açıdan önemli bir yere sahiptir. Rotifer Su Ürünleri Tic.Ltd.Şti. şirketinin pazarladığı artemia yumurtaları ABD Salt Lake Kooperatifi GSLA tarafından üretilmektedir.


Doğada milyarlarca üreyen bu canlının bazı tuzlu alanlarda yetiştirilmesi çalışmalarıele alınmış ve  olumlu sonuçlar alındığı belirtilmektedir. Bu konuda Vietnam'da yapılan çalışmaların başarılı olduğu izlenmektedir.


Artemia iki türlü yumurta üretir. Bunlardan bir kısmı bir kese içerisindedir ve kısa sürede çatlayarak bunlardan yavru çıkar. Bir kısım yumurtalar ise kalın bir kabuk yapısına sahiptirler Bu yumurtalar ortam koşullarına karşı çok dayanıklıdır.Giriş kısmında belirtildiği gibi kuru ve rutubetsiz ortamda onlarca yıl canlı olarak kalabilirler. Ticari açıdan önemli olan da bu gruptaki yumurtalardır.


Artemia yumurtaları sonbahardan itibaren göllerde büyük stoklar oluşturmaya başlarlar.Bu dönemi bilen toplayıcılar tonlarca yumurtayı özel yöntemler ile toplayarak çeşitli işlemlerden sonra piyasaya sunarlar. Bu konuda Dünya'da verimlilik bakımından en önemli olan göl USA'da Utah'da bulunan Great Salt Lake (GSL)olarak bilinen büyük tuz gölüdür.

Bu gölden yılda 2.5 milyon ton dolayında tuz elde edilir. Bunun yanında yılda 2 bin ton dolayında artemia yumurtası üretilir ki bu ürün su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahiptir.

Büyük tuzgölü 135 km uzunluk 50 km genişlikte ve yaklaşık 5.500 km kare büyüklüğünde olan bir göldür. Artemia yumurtaların yoğunlaştığı dönemde gölde ilginç bir avcılık dönemi başlar. Gölde avcılık devlet iznine bağlanmıştır. İzin belgesine sahip olan bir kişi gölde artemia yumurtalarının toplandığı alana giderek bir şamandıra bırakır ve bu şamandıra etrafındaki 150 m. yarıçaplı alanda avlanma hakkını elde eder.   Bu nedenle göl içerisinde yumurtanın bol olduğu yeri saptamak ve herkesten önce bu bölgeye ulaşmak için firmalar arasında her gün büyük bir yarış yaşanır.Firmalar gölü devamlı olarak küçük uçaklar ile kontrol ederler. Pilot bir yerde toplanmış yumurta olduğunu gözleyince karadaki arkadaşlarına haber verir. Bu haber üzerine çok güçlü motorlara sahip sürat tekneleri ile herkesten önce bu alana ulaşmaya ve şamandıralarını bırakmaya çalışırlar. Firmanın birden fazla avlama izni var ise peşpeşe şamandıra bırakarak diğer firmaları bölgeye yanaştırmamaya çalışır.

Artemia yumurtaları çok küçük olup 1 gr. da 270.000 – 300.000 dolayında yumurta içerir.

YUMURTA KALİTESİ

Yumurta kalitesinde en önemli konu çatlama oranı olup 100 adet yumurtadaki çatlayan yumurta ve elde edilen larva miktarını belirtir. Genel olarak Salt Lake orijinli yumurtalarda bir gramda 270.000 – 280.000 dolayında yumurta bulunur.


Burada hp(haching percentage) kelimelerinin baş harfleri olarak çatlama oranını belirtmektedir. npg ise (nauplius per gram) kelimelerinin baş harflerinden alınarak bir gramda bulunan canlı larva anlamını taşımaktadır. cpg (cyst pergram)  ise 1 gramdaki yumurta sayısını belirtir.


%hp        npg

90%        255.000

85%        245.000

80%        235.000

75%        220.000

70%        210.000

65%        190.000

60%        170.000

Örneğin%85-90 hp (çatlama oranı) olan bir artemiada yaklaşık 270.000 (cpg) adet yumurta bulunur ve bu yumurtalardan elde edilecek larva sayısı yaklaşık olarak 250.000-260.000 (npg) adet olarak beklenecektir.


Yumurta kalitesi konusunda bir ölçü de bir gramdaki yumurta sayısıdır (cpg). Yumurta sayısı arttıkça bu yumurtalardan elde edilecek larvaların da boyu bir miktar daha küçük olacaktır. Bu tür üretilen küçük larvalar ağız yapıları küçük olan balık larvalarının ilk günlerdeki beslenmelerinde kullanılır. Örneğin levrek larvası üretiminde üreticiler ilk bir hafta San Francisco orijinli SFBB artemia kullanmayı isterler. ROTİFER SU ÜRÜNLERİ LTD bu tür yumurtaları da ithal etmektedir.


San Francisco orijinli artemialar çap olarak daha küçük oldukları için balık larvalarının ilk haftaki beslenmelerinde kullanılmaya çalışılır. Bu nedenle fiyatları da biraz yüksek tutulmaktadır. Yalnız Salt Lake'den elde edilen yumurtalar arasında da küçük yapılı yumurtalar bulunmakta ve bu amaçla da kullanılabilmektedir.


SanFrancisco orijinli 1 gramda 350.000 yumurta bulunur % 90 hp verilen örneklerde larva sayısı gramda 300-320.000 dolayındadır. % 80 hp verilenlerde ise larva sayısı (npg) 280.000 dolayındadır.

SanFrancisco orijinli artemialar için garanti edilen analiz sonuçlarına göre:Protein 60%, yağ 24%, kül 4.4%, nem 8.5% olarak verilmektedir


Salt lake orijinli artemialar için bildirilen içerik ise protein %50, yağ %19 sellulaz%1.7 Kül %6.1 ve nem %8 olarak bildirilmektedir.

ARTEMİA'NIN KULLANIMI

Artemia yumurtaları göllerden toplandıktan ve bir çok işlemden geçirildikten sonra kullanıma hazır şekilde soğuk hava depolarına konulurlar. Paketlenmiş artemialar en uygun olarak +4 derece olan soğuk hava depolarında stoklanır. Bu şekilde yumurtaların canlılıkları çok daha iyi şekilde uzun süre korunmuş olur. Artemialar genel olarak piyasada 1 pound artemia olarak pazarlanan teneke kutularda pazarlanır. Bu kutular her ne kadar 1 pound (453 gr.) olarak belirtilir ise de genel olarak net 425 gr. artemia yumurtaları içerirler. Fazla miktarda yumurta kullananların bu küçük ambalajları kullanmaları genellikle uygun olmaz. Üretim firmalarına göre 5-10kg. ve daha fazla miktarlarda artemia içeren paketlenmiş olarak da piyasaya sunulabilirler. Rotifer Su Ürünleri'nin pazarladığı kovalar net 8 kg artemia içermektedir.

Artemia kullanımı sırasında yapılan bir çok işlemler vardır.Bunlar sıra ile hidrasyon, gerektiğinde dekapsülasyon, çatlatma, hasat ve gerekirse zenginleştirme işlemleridir. Aşağıda bu işlemler açıklanmaktadır.

HİDRASYON

Aşağı kısımlarda açıklanan dekapsulasyon ve çatlatma işleminden önce ilk yapılacak çalışma hidrasyon işlemidir.

Dekapsulasyondan önce yumurtalar tatlı su ile yıkanır ve bir saat kadar tatlı su içerisinde bırakılır. Bu işleme hidrasyon denilir.

Eğer kuru artemia suda dinlendirilmeden muameleye tabi tutulur ise kabuğun düzgün bir şekilde zayıflatılması sağlanamaz ve çıkış gücünde sorunlar meydana gelebilir.

Kuru yumurtalar oldukça fazla su emerler. Bir kaç saat içerisinde %140 hacminde su emerler. %60 oranında su almalarından sonra yumurta içerisinde hayati faaliyet başlar. Islatma süresinin tamamlanması kap içerisinde ve suyun üst kısmında bulunan yumurtaların kap kenarına yapışmamalarından anlaşılır.

DEKAPSÜLASYON

Artemia yumurtalarında kabuğun yumuşatılarak ve inceltilerek larvaların kolay çıkmasını sağlayan işleme dekapsulasyon denilmektedir.

Hemen başlangıçta belirtelim ki çatlama oranı yüksek olan artemia yumurtalarında bazı yıllar dekapsülasyon yararlı olmakta bazı yıllarda ise buna gerek duyulmamakta, hatta zararlı olabildiği gözlenmektedir. Bu nedenle kilolarca artemia kullanan kuluçkahanelerin kullandıkları artemia kaynağına göre dekapsülasyon yapılıp yapılmaması konusunda küçük bir ön deneme yaparak karar vermelerinde yarar vardır. Ama çıkış gücü pek yüksek olmayan örneğin %75-80 dolayında olan yumurtalarda dekapsülasyon, çıkış gücünün yükselmesine(npg) yardımcı olacaktır.

Bir çok yayında dekapsulasyon işleminin önerildiği gözlenmektedir. Bu konuda çok dikkatli olmak gerekir. Özellikle yüksek çıkış gücü olan artemialarda dekapsülasyona gerek yoktur. Örneğin % 90 çatlama gücü olan bir yumurtada bu işleme gerek yoktur.

Dekapsülasyonun sadece çıkış gücünü arttırmak için uygulanmadığı iddia edilir.

Dekapsülasyon sırasında yumurtanın kabuğu incelir. Böylece larva fazla enerji harcamadan yumurtadan çıkma olanağı bulur. Böylece larvanın besin değerinin daha yüksek olması sağlanır.

Çıkış oranı düşük olan yumurtalarda dekapsülasyon yardımıyla çıkış oranında % 10 dolayında bir artış sağlanabilmektedir.

ÇATLATMA

Artemianın açılması aşamasında aşağıdaki konularda dikkatli olmak gerekir.

Tanklar

Artemia yumurtalarının çatlatılacağı tanklar çatlatılacak yumurta miktarına göre değişik olacaktır.

Bu konuda konik tanklar en iyisidir.

               

Su

Daima çok temiz su kullanılması gerekir. Unutmamak gerekir ki artemia yumurtası pahalı bir üründür ve kullanımında çok dikkatli olunması yararlı olur.

Çatlatma tankına konulmadan önce artemiaların tatlı su ile yıkanması ve bir saat süreyle tatlı su içerisinde tutulmaları gerekir. Bu işleme hidrasyon işlemi denilir ve yukarıda açıklanmıştır.

Çatlatma için 1 lt su hacmi için 2,5 gr artemia öneren yayınlar olmakla beraber özellikle fazla artemia çatlatan işletmelerde bir litrede 5 grama kadar artemia kullanılabilir. 1 litre su için konulacak artemia miktarının küçük çaptaki uygulamalar için 5 gr/litre , büyük miktardaki uygulamalar için 2 gr/litre olarak konulması gerektiğini bildiren yayınlar da mevcuttur. Bazı yayınlarda bu miktar 2 ile 4 gr arasında verilmektedir.

Havalandırma

Oksijen düzeyinin iyi düzeyde olması çok önemlidir. Bol miktarda havalandırma uygulanmalıdır. Bu uygulama ile artemiaların çökmesi ve devamlı hareket halinde olmaları sağlanır. Aşırı havalandırma sırasında su üzerinde aşırı köpüklenme olmaması için toksik olmayan köpük gidericiden birkaç damla ilave edilmesi yararlı olabilir. Bu amaçla silicone köpük giderici olarak kullanılabilir. Oksijen miktarının 3 mg/lt den daha az olmaması gerekmektedir. Oksijen miktarının en az 3 mg/lt en uygunu 5 mg/lt olması gerekmektedir.

pH

pH'ın 8 ile 9 arasında olması önerilmektedir. Bu konuda fazla miktarda artemia kullananların her parti için kullanılacak pH durumunu satın aldıkları firmaya sormalarında yarar vardır. Bu konu bilinmiyor ise en ideali 8.5 olarak ortam ayarlanmalıdır. pH'ı arttırmak için muriatric asit kullanılabilir. Artemiaların açılması sırasında pH'ın 8'den aşağı düşmesi durumunda biraz sodyum bicarbonat ilave edilerek pH yükseltilebilir.

Tuzluluk

Optimal bir açılma için tuzluluğun binde 12 ile 30 arasında olmasının önemli bir sorun yaratmadığı bildirilmektedir. Bu amaçla binde 25-30tuzluluk oranlarının yeterli olduğu belirtilebilir. Deniz suyu kullanılması en pratik ve en uygun yöntem olacaktır. Eğer tuz ile tuzlu su ortamı oluşturulacak ise işlenmemiş deniz tuzu kullanılmalıdır.

Dezenfeksiyon

Bazı yayınlarda dezenfeksiyon önerilmekle beraber anormal bir durum yok ise dezenfeksiyon yapılmaması daha yararlıdır. Çünkü bu amaçla kullanılacak kimyasal maddelerin artemia yumurtalarının kabuklarına zarar verebileceği kaydedilmektedir. Yalnız kullanılacak tüm kapların çok temiz ve dezenfekte edilmiş olmasında yarar vardır.

Işıklandırma

1700-2500 lüx arasında bir ışıklandırma yapılması önerilir.Doğal aydınlatma da yeterli olabilir. Işıklandırma tankın etrafında ve üzerinde her taraftan yapılması gerekir. Bu çatlama oranının yüksek olmasına yardımcı olacaktır.

Stoklama

Artemia yumurtalarının saklanması mutlaka kuru bir ortamda yapılmalıdır. Zaten firmalardan gönderilen yumurtalar ışık almayan, rutubet içermeyen ve geçirmeyen kaplar içerisinde pazarlanır. Eğer bir kısmı kullanılan bir kova tekrar soğuk depoya konulacak ise kovanın çok sıkı şekilde kapatılması gerekir. Soğuk depolama 0-6 derece arasında olması önerilir. En ideali 4ºC'dir.

Sıcaklık

En uygun su sıcaklığı 27-28 ºC dir. Eğer 25 dereceden daha aşağı olur ise çatlama oranı düşecektir. Su sıcaklığı 33 ºC çıkar ise yumurta içi gelişme durur ve çatlama olmaz. Özellikle Salt Lake orijinli artemia yumurtaları için su sıcaklığının yüksek olması gerekir ki en ideali 28ºC olduğu yazılabilir. San Francisco orijinli yumurtalar için su sıcaklığının 22-25ºC olabileceği bildirilmektedir.

Çatlama Süresi

Uygun su koşulları sağlandığında yumurtaların çatlama süresi ortalama olarak 18-24 saattir. Kullanılan materyalin işleme durumu, gölden toplandıktan sonraki işleme süresi, stoklama koşulları etkili olabilir. Eğer arzu edilen oranda çatlama olmuyor ise bir süre daha beklemekte yarar vardır.

                              

Hasat

%90 hp olan artemia yumurtlarında çatlama genel olarak 22-24 saat sürer. Bazen bu süre bir kaç saat artabilir. Çatlamadan sonra kabukların larvalardan süratle ayrılması yararlı olacaktır. Kabukların herhangi bir yem değeri olmadığı gibi ortamda kalmaları bakteri çoğalmasını hızlandırır. Artemia yumurtaları çatladıktan sonra hasat edileceği zaman önce havalandırma durdurulur. Sonra 10 dakika kadar beklenilir.Bu sürede çatlama sonrası boşta kalan kabuklar suyun üst kısmında toplanmış olacaklardır. Çatlamamış olanlar ise dip kısma çökecektir. Orta kısma verilen ışık yardımı ile serbest yüzen larvalar ise tankın ışık alan tarafında toplanacaktır. Larvaların yoğun olarak toplandıkları bu yerden sifon yardımı ile canlı larvaları diğer bir kapta plankton bezinden yapılmış eleğimsi yerde toplamak mümkündür.

Çatlama oranının uygun olup olmadığını anlamak için bir hesaplama yapılması yararlı olur. Bunu için bir ml örnek pipet yardımı ile alınır ve sayım tablasında sayım yapılır. Elde edilen sonuç su hacmi ile çarpılınca toplam larva sayısı ve konulan artemia miktarına göre bir gramdaki larva sayısı bulunur.Böylece çatlatma işleminin sonuçları kullanılan materyale göre doğru olup olmadığı araştırılır.

Zenginleştirme

Zenginleştirme artemia larvalarının gıda bakımından daha iyi duruma getirilmesi için yapılan bir işlemdir. Artemia larvalarının boyları büyüdüğü için artemia ile beslemenin ileri dönemlerinde uygulanmalıdır veya balık larvalarının 600 mikron boyda yemleri alabildikleri dönemde uygulanması gerekmektedir. Zenginleştirmede kullanılan materyaller genel olarak yağdan oluşmuştur Bunun yanında bazı vitaminler ihtiva ederler. HUFA, EPA ve DHA bakımından zengindirler. Bu konuda piyasada bir çok firma tarafından üretilen ürünler pazarlanmaktadır. Fiyat bakımından da aralarında çok fark bulunmakta ise de en pahalı olan en iyisidir imajına aldanmamak gerekmektedir. Ürünün içeriklerini inceleyerek karşılaştırma da yarar vardır.

Çipura ve levrek yetiştiriciliğinde veya tüm deniz balıkları yetiştiriciliğinde kullanılacak artemia larvalarının zenginleştirme uygulamasını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

  • Kullanılacak her türlü malzeme tanklar, borular, hava taşları vs öncelikte deterjan ve temiz su ile iyice yıkanmalıdır.

  • Hiç bir deterjan kalmayacak şekilde bol temiz su ile durulanmalıdır.

  • Sonra tüm malzemeler (hypocholoride) klorak ile (200mgaktive cholorine içermeli) dezenfekte edilmeli ve dezenfeksiyondan 1-2 saat sonra klorak kokusu kalmayacak şekilde bol su ile tüm malzemeler yıkanmalıdır.

  • Bu işlemden sonra tank önceden 25 ºC kadar ısıtılmış deniz suyu ile doldurulur.

  • Tank içerisine konulacak yeterli miktarda hava taşı ile su orta düzeyde havalandırmaya başlanır. Oksijen düzeyinin 4 mg/L den daha azolmaması gerekmektedir.

  • Tanktaki her litre suya 0.5 gr aktif cholorine ilaveedilerek 1 saat süreyle dezenfekte edilir.

  • Sonra 0.5 gr sodiumthisulphate her 100 litre su için ilaveedilerek sudaki cholorine elimine edilir.

  • Su sıcaklığı tekrar kontrol edilerek 25-30 C arasında olmasısağlanır.

  • Bu işlemden sonra da her litrede 300.000 dolayında artemia larvası olacak şekilde çatlatmadan alınan artemia larvaları tanka alınır (En ideal olarak litrede 100.000-200.000 arası larva konulmasını da öneren çalışmalar mevcuttur.)

  • Bu hazırlıktan sonra zenginleştirici maddenin suya ilavesi gerekmektedir.

Bu amaçla kullanılan zenginleştiricinin prospektüsüne bakarak bir litreye konulacak miktar hakkındaki önerisi dikkate alınır. Bir miktar su ilave edilerek mikserde çok hızlı olarak 3-5 dakika kadar karıştırılır ve elde edilen karışım yavaş yavaş tanka ilave edilerek zenginleştirme işlemi tamamlanmış olur.

               

Işıklandırma olarak normal ışık koşulları uygulanır.

Zenginleştirme süresi arzu edilen HUFA düzeyine ulaşıncaya kadar devam edilmesi önerilse de bu süre Algamac 3050 için 8 saattir. Zenginleştirme sonucunda başlangıçta 450-500 mikron boyutunda olan artemialarvası 12 saat sonra yaklaşık 600 mikron, 24 saat sonra ise 800 mikron boya ulaşır. Bu iki aşamaya kısa süreli ve uzun süreli zenginleştirme olarak tanımlayabiliriz. Uzun süreli zenginleştirme uygulanacak ise 8 saat sonra ikinci kez zenginleştirici ilave etmek gerekli olabilir. Zenginleştirilmiş artemiaları toplamak için önce hava kesilir. Çok bol su ile yıkanan larvalar üzerinde zenginleştirici kalmayacak şekilde yıkama yapılır. Bu yıkama iyi yapılmaz ise artemia larvaları ile balık larvası tankına verilecek yağ suyu kirletecektir. Bu konuda dikkatli olmak gerekir.

Zenginleştirme aşamasında fazla bir ölüm olursa sorun bir bakteri patlaması nedeniyle olabilir veya havalandırmada aksama vardır ve O2miktarı 4mg/lt'den aşağı düşmüştür. Dezenfeksiyon konularında gerekli dikkatin gösterilmediği düşünülebilir.

Zenginleştirilmiş artemia 5-10 ºC sıcaklığı olan soğutulmuş ortamda stoklanabilir. Bu bekletme döneminde 2-6 milyon larva/litre stoklanabilir. 24 saat süre ile bu ortamda yaşama gücü %100 olabilir.

Bu soğukta bekletme yolu ile larvalarda metabolizma yavaşlayacağından herhangi bir enerji dolayısı ile gıda kaybı olmayacaktır.

Su 25 ºC'ye çıkınca hayati aktivite hemen başlayacaktır. Bu nedenle zenginleştirmeden sonra larvaların yemlemeye kadar soğutularak bekletilmesi yararlı olur.
Artemia Cysts


Ürün Hakkında

Mikro artemia. 430 mikron,  300.000 npg., %90 +hp


Miktar

425 gr. (konserve)


Ürün İçeriği

Protein

Su

Kül

Selüloz

% 55

% 8

% 6

% 3

Artemia Yumurtası: Ürünler
bottom of page