Akvaryum - Prof.Dr.Atilla ALPBAZ

 

AKVARYUM

Ülkemizde dış ülkelerdeki kadar olmasa da akvaryuma ilgi duyulduğu söylenebilir. Öyle ki Amerika Birleşik Devletlerinde 30 milyon. Japonya'da 15 milyon dolayında akvaryum meraklısının bulunduğu kaydedilmektedir. Ülkemizde ise bu rakamın 500 000 i aştığını sanmıyoruz. Akvaryum kitabının içeriği konusunda bir bilgi verebilme amacıyla 1983, 1985, 1990 ve 1993 yılında olmak üzere 4 baskısı yapılan kitabın bu baskılarındaki önsözlerinden ve içindekiler kısmından kitabın amaçları ve içeriği konusunda bazı bilgiler elde edebileceğinizi umuyoruz.

ÖNSÖZ

Son yıllarda akvaryum balıklarına ilgi oldukça artmıştır.Daha 10-15 yıl önce büyük illerimizde akvaryumlar var iken ,son yıllarda her ilimizde,hatta bir çok büyük ilçemizde akvaryumcu atıldığını görüyoruz.Artık evlerimizin pek çoğunda akvaryum merakı bir alışkanlık haline gelmiştir.Ülkemizde 200 bin dolayında akvaryum meraklısı olduğu tahmin edilmektedir.

Son üç yıl içerisinde ülkemiz üniversitelerinde 5 adet su ürünleri yüksek okulu açılmıştır.Bu okullarda okuyan öğrencilerin ve bir çok kişinin,bu kitabın yazıldığı sıralarda yöneticisi bulunduğum Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okuluna akvaryum ve balıkları konusunda sık sık başvurduklarını gördüm.Bu ilgiden cesaret alarak sahip oluğum bazı notları derleyip bir kitap hazırlama çalışmalarına giriştim. Konu üzerine dış ülkelerde bir çok yayın ve dergi vardır.Bu yayınlardan da anlaşılır ki 1000 dolayında balık türü akvaryumlarda ele alınmıştır.Önce tüm akvaryum balıklarını içeren bir kitap hazırlamayı düşündüm.Fakat bunun mümkün olmadığını anladım.Çünkü her yıl yeni balık türleri akvaryum ailesine katılıyor.Bu nedenle mümkün olduğunca en önemli balıkları ele alarak bu kitabı hazırladım.Kitabı her okuduğumda bazı eksikler hissettim.Her eksikliği kapadıkça kitabın yayınlanmasının geciktiğini gördüm ve onun için bu son durumuyla yayınlamaya karar verdim.Eksileri ve hataları ile sayın okuyucuların hoşgörüsüne sığındım.

Akvaryumlar doğal ortamda görme olanağı bulamadığımız sualtı dünyasını izlememize olanak sağlayan malzemelerdir.Akvaryumda balık bitki ve diğer koşulları dengeli olarak tutabildiğimizde, uzun zaman sorun vermeden hizmet veririler.Akvaryum bakımı çok kolaydır.Sadece basit ve temel bilgileri bilmek ve uygulamak gerekir.Bu kitapta akvaryumlarla ilgili pek çok temel bilgi öz olarak sunulmaya çalışılmıştır.300' den fazla akvaryum balığı hakkında bilgi verilmiştir.Ülkemizde hiç ele alınmayan deniz balıkları hakkında bir bölüm ele alınarak deniz akvaryumları açıklanmıştır.Balıkların açıklanmasında çok detaylı sınıflandırılmalar tür düzeyinde isimlerin verilmesi yeterli bulunmuştur.Böylece kitabın geniş bir okuyucu kitlesince anlaşılır olması sağlanmıştır. Konulara derinliğine ilgi duyanların dış yayınlardan yararlanabilecekleri düşünülmüştür.

Kitabın tüm akvaryum sevenlere yararlı olması dileğiyle saygılar sunarım.

Prof.Dr.Atilla ALPBAZ 
İZMİR 1993