Su Ürünleri Yetiştiriciliği - Prof.Dr.Atilla ALPBAZ

 

Önsöz

Su ürünleri yetiştiriciliği ülkemiz için yeni sayılabilecek konular arasındadır. 1970'li yıllarda başlayan bu çalışmalardan oldukça olumlu sonuçlar alınmıştır. Bu yıllarda ülkemiz halkı yeni tanıştığı bu konuyla yakından ilgilenmiş ve 2004 yılı için ulaşılan yaklaşık 80.000 tonluk üretim gerçekten sevindirici olmuştur. Ben kişisel olarak, bu üretimin önümüzdeki birkaç senede 100.000 tonu aşacağını ve 15-20 sene sonra 500.000 tonları geçmesi gerektiği inancındayım. Çünkü ülkemiz su ürünleri yetiştiriciliği açısından oldukça önemli bir potansiyele sahiptir.

 

Genel olarak su olan her yerde balık yetiştirilebilir. Burada önemli olan konu mevcut su kaynağında hangi balık türünün yetiştirilebileceği konusunda doğru karar vermektir. Öyle ki,akıntısı olmayan bir tank içerisinde bile ekonomik bir yetiştiricilik yapmak mümkündür. Örneğin su ürünleri yetiştiriciliğinin bir kolu olan akvaryum balıkları yetiştiriciliğinde tonlarca akan bir suya gereksinim yoktur. Küçük bir alanda yapılacak yetiştiricilikten bile ekonomik bir kazanç elde etmek olasıdır. Bunun yanında saniyede bir ton su akan bir yerde suyun sıcaklığına ve arazi miktarına bağlı olarak sazan veya alabalık yetiştiriciliği veya dış ülkelerde ele alınan pek çok türün üretimi söz konusu olabilecektir. Burada önemli olan konu; hangi türün yetiştirileceği değil, mevcut su kaynağında hangi türün yetiştirilebileceği konusunda isabetli bir karar verebilmektir. Bu kitap ile bu konuda meraklı kişilere bazı temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

 

Balık yetiştiriciliği ekonomik bir konu olarak ele alındığı gibi, birçok üretim dalına oranla gerçekten ilgi duyulabilecek bir sektördür. Özellikle balık ve balıkçılığa ilgisi olanlar için zevkle ele alınabilecek ve birçok iş koluna oranla daha kazançlı olabilecek bir üretim alanıdır.

 

Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliğinin ele alınması konusunda uzun yıllardır çalışan bir öğretim üyesi olarak konuya pekçok kişinin ilgi duyduğunu yakından biliyorum. Özellikle genel bilgilere ulaşılması açısından her türlü yetiştiricilik kitabına ulaşma olanağı kısıtlı olduğundan özet ve temel bilgiler içeren bir kitabın ele alınmasının yararlı olacağını düşündüm. Bu amaçla bu kitabı hazırlamaya çalıştım. Genel olarak bu kitabımı daha önce hazırlamış olduğum kitaplardan bölümler alarak ve kısaltarak ve yani ilavelerle hazırlamaya çalıştım. Çünkü su ürünleri yetiştiriciliği konularını bir tek kitaba sığdırmam mümkün olamayacağı gibi her konuya burada değinme olanağım elbette ki söz konusu değildir. Örneğin ulaştığım so bilgilere göre dünyada yetiştiriciliği yapılan su ürünleri canlısı sayısı 400'den fazladır. Bu canlıların tümünün burada isimlerini yazmak bile mümkün olamayacaktır.

 

Böyle olmakla beraber ülkemizde uygulanan ve uygulanma şansı olan ayrıca birçok kişi tarafından yetiştiriciliği merak edilen konulara kısa da olsa değinmeye çalıştım. Böylece ilk temel bilgilerin elde edilmesi bakımından bu kitabın yararlı olacağını umuyorum.

 

Elbette ki böyle kapsamlı bir konu için iddialı bir kitap hazırlamak çok zordur. Birçok kişi bu konuya gerek var mıydı veya bu konu neden eksik diye düşünebilir. Fakat her türlü eleştiriye karşı bu kitabın yararlı olacağına inanıyorum ve bu inançladır ki yayınlama cesaretini buldum. Çünkü ülkemiz kitapçılarında su ürünleri yetiştiriciliği konusunda aydınlatıcı bir yayın bugüne kadar bu kapsamda ele alınmış ve yayınlanmış bulunmamaktadır. Kitap merak duyanlara ışık tutacağı gibi yetiştiriciliğe ilk başlayanlara veya başlayacak olanlara da genel temel bilgileri verecek niteliktedir. Ayrıca Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve Su Ürünleri Mühendisleri için daima elleri altında bulundurulması gereken bir kitap olarak faydalı olacağını umuyorum. Bu arada ülkemizde uygulanan alabalık, çipura ve levrek balığı yetiştiricileri ile ilgili olarak Artemia, alg ve rotifer yetiştiriciliği konularında da yeterli bilgilere kısmen de olsa yer verilmeye çalışılmıştır.

 

Hatalar ve eksikleri ile birlikte kitabın yararlı olması dileğiyle.

 

Saygılarımla

 

Prof.Dr.Atilla ALPBAZ

2005